Rahva ja eluruumide loenduse silmast silma küsitluse lõpuni on jäänud

Kalandus

Mereäärses Eestis on kalapüük olnud randlastele tähtis elatusala. Kilu ja räim on alati olnud eestlaste toidulaual. Aastate jooksul on lisandunud ka vikerforell kalakasvandustest. Meie vetest püütud ja siin töödeldud kala jõuab Eesti, aga ka teiste riikide elanike toidulauale.

Kalandusstatistikast saab kalapüügi ja vesiviljeluse järgmisi andmeid:

  • mis kalu ja millistest veekogudest kõige rohkem püütakse;
  • milline on kudekarja seisund;
  • kuidas läheb Eesti kalakasvatajatel;
  • kui palju inimesi saab vesiviljeluses ja kalandussektoris tööd.

Kalandusstatistika andmete alusel planeeritakse ja seiratakse kalandusvaldkonna tegevust, majandatakse kalavarusid ökosüsteemi arvestades, et vähendada kalapüügiga kaasnevat negatiivset mõju ning tagada kalavarud ka tulevikuks. 

Ookeani kalapüük 14 893,1 tonni
2020
Läänemere kalapüük 55 766,9 tonni
2020
Kilu püük Läänemeres 24 309,7 tonni
2020
Räime püük Läänemeres 28 608,0 tonni
2020
Püük siseveekogudest 3 615,2 tonni
2020
Läänemere ja Liivi lahe kudekarja seisund 364 981 tonni
2020
Kaitstava mereala osatähtsus 27,2 %
2020
Eesti müüdud kalakasvatustoodang 1 040 tonni
2020
Kasvatatud toidukalamarja müük 10,6 tonni
2020
Müüdud kalakasvatustoodang | 2005–2020
Läänemere kalapüük kalaliigi järgi | 2005–2020
Ookeani kalapüük kalaliigi järgi | 2005–2020
Sisevete kalapüük kalaliigi järgi | 2005 – 2020
Ühik: tonni
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ahven 399 547 365 759 820 1 217 777 1 077 920 797 836 1 025 682 568 799 1 251
Angerjas 19 23 24 24 16 14 13 15 15 16 14 14 15 18 21 37
Haug 126 187 176 90 102 85 135 203 217 188 144 143 134 122 144 148
Koha 712 1 127 929 668 723 534 711 681 672 657 462 761 918 736 695 949
Latikas 419 425 546 768 782 574 677 681 696 850 784 757 847 754 664 712
Luts 20 21 37 33 30 29 32 25 28 23 19 28 45 41 47 47
Lõhe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nurg / Särg 270 257 269 252 211 223 246 223 202 235 229 222 212 211 188 220
Peipsi siig 2 1 2 1 3 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
Rääbis 0 0 1 1 1 1 1 2 6 19 11 13 45 307 303 143
Jõesilm 62 43 62 67 59 40 39 45 40 30 47 31 41 25 34 36
Säinas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 5 4 3
Tint 169 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355 19 56
Vimb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muu kala 201 142 154 84 81 49 17 15 51 31 27 23 13 14 14 14

Läänemere kalapüük kalaliigi järgi | 2005 – 2020
Ühik: tonni
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ahven 689 1 117 777 703 810 879 796 550 1 217 1 567 1 523 1 374 1 291 1 137 979 749
Angerjas 9 9 6 5 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2
Emakala 0 0 2 1 0 1 3 4 1 0 1 0 68 69 31 35
Forell 11 12 17 12 14 12 14 17 15 15 16 20 17 17 17 17
Haug 23 20 14 16 13 23 32 35 66 65 52 42 40 68 76 77
Kilu 55 285 46 689 51 007 48 602 47 298 47 862 34 976 27 697 29 805 28 498 23 954 23 687 26 546 29 626 30 649 24 310
Koha 69 94 99 64 67 73 111 147 122 173 83 107 56 66 52 20
Latikas 7 6 9 7 5 4 8 11 9 13 8 7 8 9 9 6
Lest 403 352 335 284 288 285 280 243 284 313 239 201 187 169 150 176
Luts 1 3 3 1 1 1 2 2 3 5 5 4 3 2 2 1
Lõhe 8 6 6 6 5 4 4 5 7 5 6 7 9 8 8 11
Nurg / Särg 85 93 102 84 81 88 106 111 102 124 125 140 120 133 158 183
Räim 22 098 23 192 26 108 31 838 33 164 28 862 25 325 22 047 21 941 23 130 32 317 33 769 35 153 34 726 32 833 28 608
Siig 19 28 31 30 23 16 15 20 26 26 19 18 16 17 16 25
Jõesilm 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Säinas 7 8 9 11 9 6 6 4 7 12 16 27 36 49 50 48
Tint 203 435 549 739 771 452 200 406 517 234 435 699 411 425 624 964
Tursk 589 702 946 973 821 796 1 180 689 249 165 183 2 1 1 2 1
Tuulehaug 156 191 110 82 71 86 118 25 19 44 116 70 177 75 130 127
Vimb 40 28 35 32 23 30 50 53 56 84 93 73 88 97 119 80
Muu kala 57 53 79 85 79 89 124 142 111 153 135 194 250 241 244 326

Ookeani kalapüük kalaliigi järgi | 2005 – 2020
Ühik: tonni
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Atlandi tursk 33 52 25 73 128 93 105 285 730 907 989 529 2 544 2 031 2 159 1 289
Hailised 22 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hammasahven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harilik hiidlest 0 0 0 3 0 3 3 10 11 25 22 30 41 44 44 31
Harilik hiigelvähk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harilik karelest 47 34 33 77 29 9 36 37 226 1 177 537 1 105 1 249 1 690 1 071 1 000
Hõbeheik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingelhai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaheksajalgsed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalju-tömppeakala 154 104 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalmaar 0 523 0 0 5 43 329 1 248 0 0 0 0 0 0 0 0
Krevett 12 381 9 242 12 076 12 742 8 587 9 037 9 919 7 576 6 653 5 665 6 651 6 954 7 413 8 019 9 795 9 174
Lestlased 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limapea 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lintsaba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makrell 0 0 0 0 0 0 0 0 1 367 0 0 0 0 0 0 0
Makruronus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meriahven 1 111 1 156 1 040 1 003 1 748 1 340 1 075 368 1 573 1 300 1 512 1 656 2 198 3 590 3 252 1 820
Merihundid 74 63 10 2 5 12 0 0 1 14 1 8 30 36 15 3
Pikklest 31 28 24 38 8 11 14 33 16 40 22 40 66 31 27 127
Punane ameerikaluts 47 26 2 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Putassuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Põhja-pikksaba 103 95 69 132 41 93 116 72 110 136 26 13 23 12 3 11
Rai 541 258 366 123 29 228 82 161 155 246 47 162 304 46 7 2
Ruske-soomuslest 20 6 25 33 0 4 13 32 350 24 342 351 39 347 358 335
Saida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sardiin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sardinell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sinine molva 5 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stauriid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Süsisaba 11 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Süvalest 534 785 366 299 300 441 279 266 727 1 037 694 1 092 1 142 1 286 1 103 1 067
Trummkala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuunikala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valge ameerikaluts 1 0 32 19 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 10
Võikala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muu kala 1 423 1 632 704 16 1 1 510 2 618 1 902 36 277 152 88 85 22 0 24

Uudis

Mullu müüdi rekordkogus vesiviljelustoodangut

Vesiviljelusettevõtted müüsid 2018. aastal 944 tonni kaubakala ja -vähki kokku 4,2 miljoni euro väärtuses, teatab statistikaamet. 2018. aastal müüdud vesiviljelustoodangu maht oli viimase kahekümne viie aasta suurim.
Loe edasi 22. mai 2019