Rahva ja eluruumide loenduse silmast silma küsitluse lõpuni on jäänud

Kindlustus

Kindlustus pakub kaitset ootamatuste vastu ja aitab vältida suuremat rahakahju. Kindlustusseltside eesmärk on tagada klientidele rahaline toetus õnnetuste, varguste, avariide ja muude ootamatute juhtumite korral. Kindlustusseltsid pakuvad elu- ja kahjukindlustust.

Elukindlustus sõlmitakse selleks, et oleks rahaline tugi endale ja lähedastele, kui inimene jääb ravimatult haigeks, kaotab töövõime, satub õnnetusse või sureb. Elukindlustuse võib sõlmida ka raha kogumiseks.

Kahjukindlustus sõlmitakse rahakahju leevendamiseks. Tuntumad kahjukindlustuse liigid on liiklus-, reisi- ja kodukindlustus. Levinuim neist on kohustuslik liikluskindlustus kõigile haagistele ja mootorsõidukitele, mille suurim lubatud kiirus on üle 15 km/h. Liikluskindlustus hüvitab nii teistele isikutele tekitatud vara- ja isikukahju kui ka kindlustamata ning tuvastamata sõidukite põhjustatud liikluskahju.

Kindlustusstatistikas avaldame kindlustusliikide kaupa

  • kindlustusseltsidele laekunud makseid;
  • kindlustusseltside tehtud väljamakseid.

Kindlustusmaksete andmeid kasutatakse tarbijahinnaindeksi arvutamisel (THI).

Elukindlustusnõuete väljamaksed 6,52 miljonit eurot
8,3%
OKTOOBER 2021
Saadud elukindlustusmaksed 10,91 miljonit eurot
75,6%
OKTOOBER 2021
Kahjukindlustusnõuete väljamaksed 20,29 miljonit eurot
3,1%
OKTOOBER 2021
Saadud kahjukindlustusmaksed 36,18 miljonit eurot
7,1%
OKTOOBER 2021
Elukindlustusandjate saadud maksed ja väljamakstud nõuded kokku | mai 2019 – oktoober 2021
Kahjukindlustusandjate saadud maksed ja väljamakstud nõuded kokku | mai 2019 – oktoober 2021

Uudised

Selle teemaga seotud uudised puuduvad.