Rahva ja eluruumide loenduse silmast silma küsitluse lõpuni on jäänud

Ettevõtete majandusnäitajad

Mis valdkondade müügitulu on suurim? Kelle investeeringud on kõige suuremad? Ettevõtete majandusnäitajad aitavad hinnata, kuidas meie ettevõtjatel ja Eesti majandusel läheb.

Uuendusmeelsed ettevõtjad suurendavad tootlikkust ja suudavad läbi lüüa rahvusvahelistel turgudel. Nõnda saab pakkuda rohkem häid töökohti ja maksta konkurentsivõimelisemat tasu. See mõjutab positiivselt eelkõige tööealisi elanikke piirkondades, kus edukad ettevõtted tegutsevad, samuti kogu Eesti majandust.

Avaldame Eesti ettevõtete majandusnäitajaid aastate ja kvartalite kaupa, tegevusalade ja töötajate arvu ning kontrolliva ettevõtte asukohariigi järgi. Eraldi avaldame füüsilisest isikust ettevõtjate majandusnäitajaid.

Peamised majandusnäitajad on järgmised:

  • müügitulu;
  • kulud;
  • kasum;
  • varad;
  • kohustused;
  • omakapital;
  • investeeringud;
  • lisandväärtus;
  • tootlikkusnäitajad.

Kogume ja avaldame andmeid ka Eesti ettevõtete tütarettevõtete kohta väljaspool Euroopa Liitu. Samuti toodame statistikat Eestis registreeritud välismaiste tütarettevõte kohta.

Ettevõtete arv 95 407
4,8%
2019
Ettevõtete müügitulu (aasta) 72,49 miljardit eurot
6,7%
2019
Ettevõtete kulud kokku 69,24 miljardit eurot
7,3%
2019
Ettevõtete aruandeaasta kasum (kahjum) 4,85 miljardit eurot
-5,0%
2019
Ettevõtete lisandväärtus 15,87 miljardit eurot
7,0%
2019
Ettevõtete investeeringud põhivarasse (k.a kapitalirent) 4,59 miljardit eurot
3,6%
2019
Ettevõtete tööga hõivatud isikute arv 486 373
1,0%
2019
Ettevõtete töötajate arv 445 229
0,1%
2019
Ettevõtete müügitulu (kvartalid) 18,26 miljardit eurot
25,9%
III KVARTAL 2021
Ettevõtete arv | 2015–2019
Ettevõtete müügitulu ja lisandväärtus | 2011–2019
Ettevõtete investeeringud põhivarasse (k.a kapitalirent) | 2013–2019
Blogi

Ettevõtte loomine on Eestis 30 aastaga muutunud imelihtsaks

Ettevõtete arv on Eestis taasiseseisvumise aastate jooksul mitmekordistunud. Tegutsevate ettevõtete arv* on viimase 25 aasta jooksul lausa neljakordistunud – 1995. aastal oli neid alla 24 000, aga 2019. aastal juba üle 95 000. Seekordses blogis vaatame, kuidas on aastate jooksul muutunud nii tegutsevate ettevõtete kui ka neis töötavate inimeste arv.
Loe edasi 19. august 2021
Uudis

Ettevõtetelt oodatakse majandusnäitajaid, et hinnata Eesti käekäiku

Statistikaamet kutsub ettevõtteid üles esitama EKOMARi küsimustikuga andmeid oma eelmise majandusaasta kohta. Küsimustiku on 3. augusti seisuga täitnud vaid 55,8% ettevõtetest. Majandusaasta andmed on väga vajalikud riiklikult tähtsate otsuste tegemisel ja kõiki, kes seda siiani veel teinud ei ole, oodatakse ettevõtlusstatistikasse panustama.
Loe edasi 4. august 2021
Uudis

Kaheksa näpunäidet, mis lihtsustavad EKOMARi küsimustiku esitamist

Iga-aastane majandusandmete küsimustik EKOMAR on aluseks kõige mahukamale ja olulisemale aastaandmeid hõlmavale statistikatööle. Selle põhjal koostab statistikaamet ettevõtluse ülevaateid ja hindab majanduskasvu. Möödunud aasta kohta oodatakse ettevõtetelt andmete esitamist juuli alguses.
Loe edasi 21. juuni 2021