Rahva ja eluruumide loenduse silmast silma küsitluse lõpuni on jäänud

Transport

Igapäevaste liikumisvõimalusteta maailm on kujuteldamatu. Eestlaste toidulauale saabuvad banaanid Costa Ricalt, meie puitmööbel aga jõuab nii soomlaste kui ka rootslaste koju. Me vahetame infot, reisime ja liigume ringi rohkem kui eales varem ühest linnajaost teise, maalt linna, riigist riiki.

Hea transpordisüsteem on tänapäevase elu- ja ettevõtluskeskkonna oluline osa.

Peamised transpordiliigid on järgmised:

  • maismaatransport (ehk maantee- ja raudteetransport);
  • veetransport;
  • õhutransport.

Transport mõjutab väga palju peaaegu kõiki majandusharusid ja teenindussektorit, mille käekäigust ja nõudlusest oleneb omakorda transpordisektori heaolu. Transpordisektorit mõjutab nii kohalik kui ka rahvusvaheline majandusolukord.

Avaldame järgmisi transpordinäitajaid:

  • maanteel, raudteel, merel ja õhus veetud sõitjate arv ning kaubaveo mahud;
  • transporditaristu andmed;
  • registreeritud liiklusvahendite ja liiklusõnnetuste statistika;
  • transpordiettevõtete majandusnäitajad.

Korralik transport soodustab kohalikku ettevõtlust ja üldisemalt Eesti majanduse konkurentsivõimet. Transpordinäitajate alusel saame kaasa aidata liikumisvõimaluste järjest kiiremaks ja mugavamaks muutmisele, inimeste ja kaupade ohutult ja tõrgeteta sihtpunkti jõudmisele, maanteede korrasolekule ja seejuures keskkonnasäästlikule tegutsemisele.

Hukkunute arv inimkannatanutega liiklusõnnetustes teedel 60
15,4%
KASVAVALT KOKKU 2020
Maanteel veetud kaup 7,12 miljonit tonni
26,9%
II KVARTAL 2021
Bussisõitjate arv kohalikel ja kaugliinidel 26,14 miljonit
15,5%
III KVARTAL 2021
Raudteel veetud sõitjate arv 566 tuhat
-4,7%
OKTOOBER 2021
Raudteel veetud kaup 2,08 miljonit tonni
18,7%
OKTOOBER 2021
Liiklusregistris registreeritud sõiduautode arv 808 689
1,7%
2020
Esmaselt registreeritud sõiduautode arv 21 599
12,0%
KASVAVALT KOKKU 2021
Sadamate kaudu veetud kaup 10,45 miljonit tonni
10,9%
II KVARTAL 2021
Tallinna lennujaama saabunud sõitjad 96 863
142,8%
II KVARTAL 2021
Rahvusvaheline reisiliiklus sadamate kaudu | IV kvartal 2019 – II kvartal 2021
Kaubavedu raudteel | I kvartal 2020 – III kvartal 2021
Sõitjatevedu bussiga | IV kvartal 2019 – II kvartal 2021
Veondusettevõtete sõitjatevedu transpordiliigi järgi | IV kvartal 2019 – III kvartal 2021
Ühik: tuhat
IV kvartal 2019 I kvartal 2020 II kvartal 2020 III kvartal 2020 IV kvartal 2020 I kvartal 2021 II kvartal 2021 III kvartal 2021
Kokku 57 305 46 620 22 017 40 169 36 123 27 484 29 522 35 372
Maismaatransport 55 108 45 121 21 230 38 026 35 311 26 965 28 488 33 464
Meretransport 2 102 1 418 765 2 102 796 499 970 1 765
Siseveetransport 1 1 6 18 1 0 10 31
Õhutransport 94 80 16 23 16 20 55 113

Inimkannatanutega liiklusõnnetused teedel | 2016 – 2020
2016 2017 2018 2019 2020
Liiklusõnnetused 1 468 1 406 1 469 1 406 1 368
Hukkunuga liiklusõnnetused 63 44 64 51 56
Liiklusõnnetused joobes mootorsõidukijuhi osalusel 190 182 148 139 132
Hukkunuga liiklusõnnetused joobes mootorsõidukijuhi osalusel 7 13 12 13 12
Hukkunud 71 48 67 52 60
Vigasaanud 1 846 1 725 1 832 1 733 1 577

Transpordiettevõtete veoteenuste müük transpordi liigi järgi (kvartalid) | IV kvartal 2019 – III kvartal 2021
Ühik: miljonit eurot
IV kvartal 2019 I kvartal 2020 II kvartal 2020 III kvartal 2020 IV kvartal 2020 I kvartal 2021 II kvartal 2021 III kvartal 2021
Transport kokku 463,10 385,63 347,39 389,12 378,17 354,74 483,03 453,92
Maanteetransport 345,87 295,51 294,88 314,40 309,95 299,33 416,47 354,05
Raudteetransport 12,23 9,17 9,62 9,65 10,58 11,57 10,85 9,65
Veetransport 59,01 42,55 26,40 42,76 27,36 22,39 27,97 42,54
Õhutransport 45,99 38,40 16,50 22,31 30,28 21,44 27,74 47,67

Blogi

Maanteekaubavedude maht kasvas 2021. aasta esimesel poolaastal neljandiku võrra

Eesti kaubaveoautod* vedasid 2021. aasta esimesel poolaastal üle 12 miljoni tonni kaupa, mis on neljandiku võrra enam kui 2020. aasta samal perioodil. Selle aasta esimeses kvartalis vedasid Eesti ettevõtted maanteel 5,6 miljonit tonni, teises kvartalis aga juba üle 7 miljoni tonni kaupa. Võrreldes pandeemiaeelsete näitajatega ei ole veetud kauba kogus veel tagasi 2019. aasta tasemele jõudnud, kuid maanteekaubavedude mahud on taastunud. Maanteekaubavedusid analüüsis statistikaameti analüütik Birgitta Ojamaa.
Loe edasi 2. detsember 2021