Rahva ja eluruumide loenduse silmast silma küsitluse lõpuni on jäänud

Setomaa vald

Rahvaarv 3 114
-1,9%
2021
Asustustihedus 6,7 elanikku km2 kohta
-1,9%
2021
Elussündide arv 29
31,8%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 463
2,2%
2020
Ülalpeetavate määr 53,6 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 106,9 eurot
5,4%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 1 073
-3,1%
2020
Registreeritud töötud 126
12,5%
NOVEMBER 2021