Rahva ja eluruumide loenduse silmast silma küsitluse lõpuni on jäänud

Rõuge vald

Rahvaarv 5 180
-2,5%
2021
Asustustihedus 5,6 elanikku km2 kohta
-2,5%
2021
Elussündide arv 40
2,6%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 824
-1,4%
2020
Ülalpeetavate määr 56,4 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 190,7 eurot
3,9%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 1 799
-2,4%
2020
Registreeritud töötud 167
-10,2%
NOVEMBER 2021