Rahva ja eluruumide loenduse silmast silma küsitluse lõpuni on jäänud

Võru maakond

Rahvaarv 34 898
-1,5%
2021
Asustustihedus 12,6 elanikku km2 kohta
-1,5%
2021
Loomulik iive -249
34,6%
2020
Elussündide arv 303
-9,8%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 4 666
0,7%
2020
SKP jooksevhindades 299,3 miljonit eurot
-6,0%
2020
Keskmine brutokuupalk 1 204 eurot
4,3%
III KVARTAL 2021
Tööhõive määr 59,4 %
2019