Rahva ja eluruumide loenduse silmast silma küsitluse lõpuni on jäänud

Valga vald

Rahvaarv 15 486
-1,2%
2021
Asustustihedus 20,7 elanikku km² kohta
-1,2%
2021
Elussündide arv 115
-19,6%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 433
1,4%
2020
Ülalpeetavate määr 62,0 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 079,3 eurot
4,2%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 5 077
-4,4%
2020
Registreeritud töötud 769
-12,9%
NOVEMBER 2021