Rahva ja eluruumide loenduse silmast silma küsitluse lõpuni on jäänud

Tõrva vald

Rahvaarv 11 946
1,1%
2021
Asustustihedus 9,4 elanikku km² kohta
-0,9%
2021
Elussündide arv 66
4,8%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 726
5,2%
2020
Ülalpeetavate määr 62,8
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 203,6 eurot
3,6%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 2 168
-4,2%
2020
Registreeritud töötud 200
-6,5%
NOVEMBER 2021