Rahva ja eluruumide loenduse silmast silma küsitluse lõpuni on jäänud

Tartu vald

Rahvaarv 11 539
3,4%
2021
Asustustihedus 15,5 elanikku km² kohta
3,4%
2021
Elussündide arv 170
-11,9%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 481
7,6%
2020
Ülalpeetavate määr 53,6 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 409,5 eurot
5,5%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 4 544
1,3%
2020
Registreeritud töötud 321
-11,8%
NOVEMBER 2021