Rahva ja eluruumide loenduse silmast silma küsitluse lõpuni on jäänud

Ruhnu vald

Rahvaarv 140
6,9%
2021
Asustustihedus 11,8 elanikku km² kohta
6,9%
2021
Elussündide arv 0
0,0%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 26
4,0%
2020
Ülalpeetavate määr 29,6 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 495,2 eurot
-1,0%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 63
-2%
2020
Registreeritud töötud 2
0%
2021