Rahva ja eluruumide loenduse silmast silma küsitluse lõpuni on jäänud

Muhu vald

Rahvaarv 1 919
2,1%
2021
Asustustihedus 9,2 elanikku km² kohta
2,1%
2021
Elussündide arv 12
-33,3%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 306
8,5%
2020
Ülalpeetavate määr 55,8 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 350,1 eurot
3,8%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 736
-0,8%
2020
Registreeritud töötud 52
-5,5%
NOVEMBER 2021