Rahva ja eluruumide loenduse silmast silma küsitluse lõpuni on jäänud

Saare maakond

Rahvaarv 33 032
-0,2%
2021
Asustustihedus 11,2 elanikku km² kohta
-0,2%
2021
Loomulik iive -115
105,4%
2020
Elussündide arv 324
-11,7%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 4 895
4,3%
2020
SKP jooksevhindades 388,0 miljonit eurot
-5,2%
2020
Keskmine brutokuupalk 1 275 eurot
11,9%
III KVARTAL 2021
Tööhõive määr 65,5 %
2019