Rahva ja eluruumide loenduse silmast silma küsitluse lõpuni on jäänud

Rapla vald

Rahvaarv 13 004
-0,8%
2021
Asustustihedus 15,1 elanikku km² kohta
-0,8%
2021
Elussündide arv 131
4,0%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 727
-1,6%
2020
Ülalpeetavate määr 61,8 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 316,9 eurot
4,6%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 5 196
-3,6%
2020
Registreeritud töötud 393
-9,5%
NOVEMBER 2021