Rahva ja eluruumide loenduse silmast silma küsitluse lõpuni on jäänud

Kanepi vald

Rahvaarv 4 685
0,5%
2021
Asustustihedus 9 elanikku km² kohta
0,5%
2021
Elussündide arv 40
-20,0%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 638
5,3%
2020
Ülalpeetavate määr 58,5 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 271,7 eurot
4,6%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 1 761
-1,9%
2020
Registreeritud töötud 144
5,1%
NOVEMBER 2021