Rahva ja eluruumide loenduse silmast silma küsitluse lõpuni on jäänud

Kihnu vald

Rahvaarv 690
0,0%
2021
Asustustihedus 39,8 elanikku km² kohta
0,0%
2021
Elussündide arv 11
120,0%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 131
2,3%
2020
Ülalpeetavate määr 41,7 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 249,1 eurot
3,3%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 266
-0,8%
2020
Registreeritud töötud 27
-27,0%
NOVEMBER 2021