Rahva ja eluruumide loenduse silmast silma küsitluse lõpuni on jäänud

Häädemeeste vald

Rahvaarv 4 794
-0,6%
2021
Asustustihedus 9,7 elanikku km² kohta
-0,6%
2021
Elussündide arv 46
2,2%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 640
4,6%
2020
Ülalpeetavate määr 57,0 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 222,0 eurot
2,3%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 1 743
-2,6%
2020
Registreeritud töötud 161
-21,5%
NOVEMBER 2021