Rahva ja eluruumide loenduse silmast silma küsitluse lõpuni on jäänud

Vinni vald

Rahvaarv 6 788
-0,9%
2021
Asustustihedus 6,7 elanikku km² kohta
-0,9%
2021
Elussündide arv 72
-26,5%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 886
5,5%
2020
Ülalpeetavate määr 60,1 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 178,0 eurot
5,5%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 2 488
-3,8%
2020
Registreeritud töötud 223
-9,0%
NOVEMBER 2021