Rahva ja eluruumide loenduse silmast silma küsitluse lõpuni on jäänud

Haljala vald

Rahvaarv 4 297
-0,4%
2021
Asustustihedus 7,8 elanikku km² kohta
-0,3%
2021
Elussündide arv 40
-14,9%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 655
4,0%
2020
Ülalpeetavate määr 59,9 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 343,7 eurot
4,4%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 1 696
-4,2%
2020
Registreeritud töötud 136
-11,7%
NOVEMBER 2021