Rahva ja eluruumide loenduse silmast silma küsitluse lõpuni on jäänud

Põltsamaa vald

Rahvaarv 9 616
-0,7%
2021
Asustustihedus 10,8 elanikku km² kohta
-0,7%
2021
Elussündide arv 81
-17,4%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 139
1,4%
2020
Ülalpeetavate määr 64,9 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 209,1 eurot
3,7%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 3 599
-4,1%
2020
Registreeritud töötud 212
-12,4%
NOVEMBER 2021