Rahva ja eluruumide loenduse silmast silma küsitluse lõpuni on jäänud

Viimsi vald

Rahvaarv 21 151
2,9%
2021
Asustustihedus 288,7 elanikku km² kohta
2,9%
2021
Elussündide arv 222
-15,9%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 3 365
6,3%
2020
Ülalpeetavate määr 58,3 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 873,8 eurot
3,0%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 8 012
-0,3%
2020
Registreeritud töötud 659
-13,3%
NOVEMBER 2021