Rahva ja eluruumide loenduse silmast silma küsitluse lõpuni on jäänud

Saue vald

Rahvaarv 23 790
3,8%
2021
Asustustihedus 37,9 elanikku km² kohta
3,6%
2021
Elussündide arv 304
2,0%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 2 979
5,2%
2020
Ülalpeetavate määr 59,5 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 663,5 eurot
4,8%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 9 222
1,4%
2020
Registreeritud töötud 741
-2,9%
NOVEMBER 2021