Rahva ja eluruumide loenduse silmast silma küsitluse lõpuni on jäänud

Saku vald

Rahvaarv 10 722
2,8%
2021
Asustustihedus 63,1 elanikku km² kohta
2,7%
2021
Elussündide arv 124
-3,1%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 541
2,4%
2020
Ülalpeetavate määr 59,5 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 691,9 eurot
3,8%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 4 350
2,6%
2020
Registreeritud töötud 315
8,3%
NOVEMBER 2021