Rahva ja eluruumide loenduse silmast silma küsitluse lõpuni on jäänud

Lääne-Harju vald

Rahvaarv 12 661
0,8%
2021
Asustustihedus 19,6 elanikku km² kohta
0,8%
2021
Elussündide arv 120
4,4%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 393
2,3%
2020
Ülalpeetavate määr 56,9 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 304,1 eurot
3,4%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 4 974
-1,5%
2020
Registreeritud töötud 549
-7,1%
NOVEMBER 2021