Rahva ja eluruumide loenduse silmast silma küsitluse lõpuni on jäänud

Anija vald

Rahvaarv 6 253
0,6%
2021
Asustustihedus 11,7 elanikku km² kohta
0,6%
2021
Elussündide arv 61
-7,6%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 668
11,5%
2020
Ülalpeetavate määr 59,7 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 286,0 eurot
2,4%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 2 509
-2,9%
2020
Registreeritud töötud 181
-10,0%
NOVEMBER 2021