Rahva ja eluruumide loenduse silmast silma küsitluse lõpuni on jäänud

Harju maakond

Rahvaarv 609 515
0,7%
2021
Asustustihedus 140,8 elanikku km² kohta
0,7%
2021
Loomulik iive 503
-56,5%
2020
Elussündide arv 6 453
-5,2%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 94 738
3,4%
2020
SKP jooksevhindades 17 604,8 miljonit eurot
-2,5%
2020
Keskmine brutokuupalk 1 700 eurot
1,3%
III KVARTAL 2021
Tööhõive määr 74,8 %
2019